Novinky

Nepoctivé autoškoly sú hlavným dôvodom zmien, ktorými chce ministerstvo dopravy zabrániť podvádzaniu

Koniec novembra prinesie do systému kurzov vodičských oprávnení, ktoré poskytujú autoškoly výrazné zmeny. Zákon číslo 387 z roku 2011 Zbierky zákonov o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť prvého januára 2016, novelizoval okrem iného aj zákon číslo 93 z roku 2005 Zbierky zákonov o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom priniesol aj niektoré zásadné zmeny v oblasti fungovania autoškôl. „Jednou z týchto zmien je povinnosť autoškôl najneskôr do 30. novembra tohto roku vybaviť výcvikové vozidlá, učebňu, prípadne trenažér pevne namontovaným identifikačným zariadením, ktoré umožňuje zaznamenávať údaje o účasti účastníka vodičského kurzu a inštruktora autoškoly na vyučovacom procese a zároveň ich následne automaticky zasiela do informačného systému. Zmena má zabezpečiť transparentnú výučbu a výcvik,“ hovorí o jednej zo zmien v autoškole syn majiteľa autoškoly Ján Remeta.

Každý žiak, ktorý sa prihlási na kurz, dostane čip, ktorý musí počas celej výučby a počas praktického výcviku povinne nosiť na hodiny. Na začiatku každej hodiny bude každý žiak a inštruktor povinný „začipovať“ sa na identifikačnom zariadení prideleným čipom a až potom začne vyučovacia hodina. „Toto nariadenie vydal štát, aby kontroloval autoškoly, či poskytujú výučbu v plnom rozsahu," vysvetľuje Remeta princíp identifikačného zariadenia.

„Zariadenie slúži hlavne na to, aby žiaci pravidelne navštevovali hodiny a praktické výcviky. Ak nebudú mať absolvované potrebné množstvo hodín, systém ich neuzatvorí a nepripustí k záverečnej skúške. Umožní to plnú kontrolu nad študentmi, a preto sa po zavedení identifikačného zariadenia prestanú používať triedne knihy a iné záznamy. Čip bude prenášať informácie rovno do programu.“

Aj keď bude výučba omnoho viac kontrolovaná ako doteraz, neznamená to, že žiak si nemôže dovoliť hodinu vynechať. „V prípade náhleho ochorenia alebo úrazu žiaka si žiak dohodne s inštruktorom náhradné hodiny. Tie si, samozrejme, musí zaplatiť, keďže k nemu príde inštruktor vo svojom voľnom čase. Aj náhradne hodiny sa musia konať v schválenej učebni, v ktorej sa nachádza identifikačne zariadenie, kde žiak potvrdí čipom svoju účasť na tejto hodine.“

Kurz ukončí program. Polícia vyžaduje, aby sedem dní pred záverečnými skúškami bol kurz uzavretý, to znamená, že posledných sedem dní pred záverečnými skúškami by žiak nemal jazdiť. „Ak žiadateľ o vodičský preukaz chce počas týchto siedmich dní jazdiť, musí si jazdu doplatiť ako kondičnú."

Je prirodzené, že zmeny prinesú zvýšené náklady pre autoškoly a cena kurzu preto určite vzrastie. „Sú to náklady pre autoškolu. Jednorazovo to odhadujem na zhruba dvetisíc eur, k tomu však treba pripočítať mesačné náklady okolo šesťdesiat eur. Zmeny zaviedlo ministerstvo dopravy, lebo autoškoly patria pod neho, ale skúšky vykonáva ministerstvo vnútra. Polícia tvrdí, že zle vyučujeme, no problém môže byť aj v zlom skúšaní. Myslím si však, že to prinesie zmeny k lepšiemu a vďaka tomuto zvyšovaniu cien niektoré nepoctivé autoškoly zaniknú. My sme členmi slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl a vieme, že niektoré autoškoly v rámci Prešovského kraja robia vodičské preukazy za rapídne nízke ceny. Som presvedčený, že za ich sumu sa celý rozsah vyučovacích hodín poskytnúť nedá," konštatuje na záver Remeta.

     

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Piťo Gymoš

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre