Noví ľudia?

Poskytnúť informácie o rozvoji robotiky a možnosti jej využívania v pedagogickom procese na stredných školách bolo hlavnou témou diseminačného seminára na pôde Spojenej školy Juraja Henischa

„Väčšina absolventov stredných odborných škôl nie je dostatočne pripravená na prácu s robotmi, respektíve na ich ovládanie, čo je už v dnešnej dobe potrebné hlavne v automobilovom priemysle. Preto by sme chceli aj touto formou vzdelávania zvýšiť vedomosti študentov, a tak uľahčiť ich uplatnenie v práci,“ zhodnotil na úvod semináru jeden z prednášajúcich profesor Mikuláš Hajdúk, vedúci katedry robotiky na strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Hlavným cieľom semináru bolo oboznámiť pedagógov s vývojom robotiky a jej uplatnením v pedagogickom procese na stredných odborných školách. „Projekt RUSOS, Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl, patrí pod záštitu programu Erasmus Plus, programu Európskej Únie. Tento program podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, pedagógom a dobrovoľníkom stráviť isté obdobie v zahraničí a zlepšiť si tak svoje poznatky a zručnosti,“ v krátkosti opísal projekt Erasmus Plus jeden z koordinátorov projektu Rusos Marek Vagaš.

Po krátkom predstavení celého projektu sa začala úvodná časť celého seminára. V tejto časti išlo hlavne o prezentovanie vývoja a vízie robotiky. „Rozvoj robotiky na celom svete je veľmi rapídny, preto je čím ďalej tým viac treba ľudí, ktorí týchto robotov budú programovať, či ovládať. Roboti sa pomaly, ale isto dostávajú do všetkých odvetví. V Kórei sme sa stretli s tým, že žiakov v školách vyučuje robot a nie človek. Myslím, že práve toto poukazuje na to, aký rýchly vývoj robotiky je.“

Okrem vývoja bolo rozoberanou témou aj spojenie mládeže a robotiky. Podľa slov jedného z koordinátorov projektu sa práci s robotmi venuje čoraz viac mladých ľudí. Prekvapujúci je na tom fakt, že čoraz viac sa práci s robotmi venuje nežné pohlavie. „Keďže chodíme na rôzne súťaže robotov, stretávame sa čoraz viac s mladými ľuďmi, ktorých práca s robotmi naozaj baví. Vo veľa prípadoch sú to práve dievčatá, ktoré sa robotike venujú, tvoria si vlastných robotov, a potom s nimi chodia súťažiť na rôzne súťaže,“ opísal vzťah mladých k robotom Marek Vagaš.

Po prvej časti a následnej krátkej prestávke prišla na rad reálna ukážka robotov. Programátori z firmy UniversalRobots predstavili prítomným princíp programovania  robota. Po tejto skôr teoretickej časti nasledovala aj praktická. Stačilo niekoľko správnych kliknutí myšou a po pár sekundách robot všetky pokyny do bodky splnil. Následne si prácu s robotom mohli vyskúšať aj majstri a pedagógovia. Zaujímavosťou je, že tento robot dokáže ukončiť svoju činnosť pri styku s iným predmetom, respektíve sa pri náraze zastaví a nedokončí daný pokyn. „Určite je to veľké plus, že sa robot zastaví a nedokončí daný pokyn. Boli už prípady, keď robot dokonca zranil človeka, preto je dobré, keď pri istom probléme zastaví, čím sa výrazne zmenší riziko ublíženia na zdraví,“ hovorí Vagaš.

Po tejto azda najzaujímavejšej časti programu nasledovala prestávka na obed, a po nej už finálna fáza celého semináru. V tomto bode sa už riešilo konkrétne začlenenie robotiky do pedagogického procesu na stredných odborných školách. Celý seminár sa ukončil niekoľkominútovou diskusiou na rôzne témy, ktoré zúčastnených zaujímali a chceli sa o nich dozvedieť viac, či vzájomne si o nich vymeniť poznatky. Verme, že seminár svoju úlohu splnil, a zo stredných odborných škôl budú vychádzať čoraz kvalifikovanejší študenti.

 

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Denis Sopko

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre