Nová krv

Už po ukončení teológie na Prešovskej univerzite vedel, že by chcel pracovať v odvetví, kde prichádza do kontaktu s deťmi. Dnes je Ján Mika riaditeľom jednej zo základných škôl v Bardejove.

„Myslel som si, že to bude ľahšie,“ so smiechom spomína na svoje začiatky práce riaditeľa na Základnej škole na Komenského ulici. Jeho cesta za touto vysnívanou prácou však nebola vôbec ľahká. Po absolvovaní Základnej školy Pod Vinbargom plánoval pokračovať v štúdiu na strednej škole s maturitou. „Môj výchovný poradca a taktiež triedny učiteľ mi nedal odporúčanie, aby som mohol pokračovať na strednej škole s maturitou. Preto som musel ísť na trojročný odbor mechanik-nastavovač.“

V triede patril medzi najlepších žiakov, čo mu prinieslo možnosť prestúpiť na maturitný odbor. Túto šancu využil a od tej chvíle hovorí o strednej škole ako o svojich najlepších rokoch života. Po úspešnej maturite putovali jeho kroky do Prešova na vysokú školu. „Počas štúdia som si privyrábal v kaviarňach, rádiu či servisoch,“ hodnotí svoje študentské časy v Prešove. Ján Mika pracoval aj v tej dobe známom rádiu Flash, v ktorom sa spoznal s Michalom Hudákom či Marcelom Forgáčom. Hoci ho práca v rádiu bavila, vedel, že to aj tak nie je to, čo by chcel v budúcnosti robiť.

Po ukončení štúdia na vysokej škole sa stal učiteľom na Základnej škole Pod papierňou na Družbe, kde vyučoval etickú a náboženskú výchovu. „ Na Družbe som pracoval iba pol roka, potom som odišiel do obce Porúbka, kde som sa stal riaditeľom. Na dedine sa mi páčil najmä záujem rodičov o svoje deti, ktorý v meste častokrát chýba,“ hovorí o svojej práci riaditeľa v tejto dedine. Po roku práce v Porúbke prijal miesto učiteľa na Základnej škole na Komenského ulici. Na tejto škole pracuje už dvanásty rok a postupne sa z funkcie učiteľa prepracoval až na riaditeľa školy. „Práca učiteľa ma strašne bavila a napĺňala. Teraz, keď som riaditeľ, mi trochu chýba kontakt so žiakmi. Preto, keď som unavený alebo znudený, vždy zájdem medzi žiakov. Trochu sa s nimi porozprávam, povypytujem sa ich na to, čo majú nové, čo ich trápi a hneď mám lepšiu náladu.“ 

O kvalite školy i jeho práce okrem iného hovorí fakt, že sa každoročne radí medzi jedny z najlepších škôl na Slovensku v atletike. „Chlapci sú aktuálni majstri Slovenska a dievčatá obsadili druhé miesto. Aj napriek tomu stále nemáme ako jedni z mála tartanové ihrisko, lebo nie sú peniaze“ hovorí o nedostatkoch financií.

Úplne inou kapitolou v jeho živote je politika. Bavila ho už od mala a jeho záujem trval počas celého života. „Som aj členom mestskej rady hlavne preto, aby som prihnal trochu peňazí škole na jej rozvoj. Veľakrát sme mali nápad, projekt, ktorý by škole prospel, no v mestskej rade sme nemali ľudí, ktorí by ho presadili,“ hovorí o ťažkostiach, s ktorými sa v komunálnej politike stretáva.

Najnovším projektom jeho základnej školy je letný anglický tábor, ktorý počas prázdnin žiakom pomáha rozvíjať znalosť anglického jazyka. Medzi najväčšie ciele do budúcna určite zaradzuje výmenu okien na budove základnej školy, či vybudovanie už spomínaného tartanového a multifunkčného ihriska.

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Denis Sopko

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre