Najlepší

Koniec školského roka sa tradične spája s oceňovaním pedagógov a žiakov Prešovského kraja. Za minulý rok boli ocenení aj dvaja zástupcovia Spojenej školy Juraja Henischa, ktorí na tento deň nikdy nezabudnú

 

Už po ôsmykrát sa na Veľkej scéne v Divadle Jonáša Záborského v Prešove konalo oceňovanie pedagógov a žiakov stredných škôl, ktorých aktívna celoročná činnosť bola veľkým prínosom pre rozvoj Prešovského samosprávneho kraja. Dvadsiati najúspešnejší pedagógovia získali plaketu Jána Amosa Komenského Sophista pro regione- učiteľ múdrosti pre región. Jedným z ocenených bol aj učiteľ slovenského jazyka, občianskej a etickej výchovy na Spojenej škole Juraja Henischa (SŠJH) Branislav Boďo. „Je to veľmi príjemný pocit. Každého poteší, keď jeho prácu ocenia iní. Som rád, že je Gymoš úspešný a verím, že tomu tak bude aj naďalej,“ povedal Boďo tesne po skončení slávnostného aktu. Ocenenie získal hlavne vďaka časopisu Gymoš, ktorý je od svojho zrodenia pod jeho vedením veľmi úspešný. Získal mnoho ocenení, napríklad druhé miesto v súťaži Kalokagatia, prvé miesto v súťaži Pro Slavis, či v rokoch 2015 a 2016 dvakrát Zlaté Štúrovo pero na najprestížnejšej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero. „Každý učiteľ vníma úspechy žiakov ako vlastné, lebo v nich cíti časť svojho úsilia, námahy, času a veľa radosti v srdci. Naši žiaci sú tí, pre ktorých sme tu. Práve im vštepujeme základné ľudské hodnoty, rozširujeme obzor ich vedomostí, schopností a zručností potrebných pre ich budúci život. Oni sú pýchou pre nás, pedagógov,“ povedala vo svojom príhovore ocenená riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Prešove Eva Novotná. Je presvedčená, že práca učiteľa nie je len povolaním, ale celoživotným poslaním. „Naša práca je síce náročná, ale veľmi krásna. Učiteľ je učiteľ vždy a všade. Nielen vzdeláva, ale hlavne vychováva.“

Samosprávny kraj ocenil aj dvadsiatich študentov. Každý z nich sa stal nositeľom plakety Lux Mentium - svetlo poznania. Sú to študenti, ktorí počas svojho štúdia dosiahli mimoriadne úspechy v celoštátnych súťažiach, čím reprezentovali nielen seba a školu, ale robili dobré meno celému Prešovskému kraju. Tento rok toto ocenenie získal aj štvrták SŠJH Igor Demjanič, ktorý sa aktívne zapájal do života školy a reprezentuje školu na Slovensku aj v zahraničí. Pravidelne reprezentuje školu v súťaži ZENIT v strojárstve, a v školskom  roku sa stal jej celoštátnym víťazom. Školu a Prešovský samosprávny kraj reprezentoval na veľtrhu vzdelávania stredných odborných škôl a vysokých škôl v Krakove. „Za každým človekom, ktorý niečo dosiahol, stojí niekto, kto mu to pomohol dosiahnuť. Niekto, kto povzbudzoval, zložil pochvalu, držal palce a motivoval. Pre nás sú to najmä učitelia, lebo práve oni sa zaslúžili o naše úspechy a ocenenia a tvoria veľkú časť nášho života. Sú s nami deň čo deň, rok čo rok. Vedia nám prepožičať svoje vedomosti a byť pre nás vzorom,“ ocenila v príhovore šľachetnú prácu učiteľov ocenená žiačka Dária Almašiová. Zdôraznila, že čím viac ľudí si rozširuje svoje vedomosti a zručnosti a vkladá svoj čas a energiu do sebarozvoja, tým bohatšia bude naša spoločnosť o múdrych a vynaliezavých ľudí. „Osobnosti, ktoré chcú niečo dosiahnuť a ktoré sa o niečo snažia, posúvajú našu spoločnosť vpred, motivujú druhých a ukazujú nám, že sú aj iné možnosti ako nečinnosť a ľahostajnosť,“ povedala na záver.

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Silvia Babčáková

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre