Ladný šport

Plnohodnotne vyplniť čas svojim deťom je prioritou väčšiny rodičov. Jednou z možností pre dievčatá je aj moderná gymnastika, krásny, estetický a umelecky náročný šport

V Bardejove tento šport donedávna nebol rozšírený a dievčatá s touto záľubou museli cestovať na tréningy do iných miest. A práve toto bol v septembri roku 2015 hlavný podnet na vznik nového klubu v priestoroch telocvične Základnej školy Pod papierňou na sídlisku Družba v Bardejove. „Tento klub vznikol z mojej iniciatívy, keďže moju dcéru gymnastika veľmi zaujímala a možnosti trénovať tento šport boli v Bardejove v porovnaní s inými mestami veľmi nízke,“ hovorí o tom, prečo sa rozhodla v Bardejove klub modernej gymnastiky založiť, predsedníčka Anna Lazorová.

Klub modernej gymnastiky Laser–Delta Bardejov je občianske združenie a nezisková organizácia zaregistrovaná v rámci Slovenskej gymnastickej federácie spolu s ďalšími dvadsiatimi klubmi. Aj napriek tomu, že ako klub funguje ešte iba rok a pol, dosahuje veľmi dobré výsledky a, čo je obdivuhodné, drží prvenstvo v najväčšom počte členov, čo prakticky znamená, že klub tvorí viac ako stotridsať členov. Momentálne má klub pobočku už aj v Prešove a pracuje na spolupráci so Svidníkom, ale aj väčšími mestami, ako napríklad Bratislava. „Moderná gymnastika je čisto ženský šport, kde sa cvičí buď bez náčinia alebo s loptou, stuhou, kužeľmi, obručou a švihadlom. Gymnastky sa delia do troch kategórií A, B a C podľa výkonností. Zaradenie do kategórie záleží aj podľa veku dievčaťa. O zaradení rozhoduje trénerka. Staršie dievčatá väčšinou začínajú C kategóriou, kde sa tento šport učia od základov. Podľa toho sú prispôsobené aj súťaže, na ktorých je náročnosť rozdelená jednotlivo pre všetky kategórie. „V Bardejove momentálne trénuje asi osemdesiat gymnastiek vo veku od troch do trinástich rokov. Moderná gymnastika je športom detí, pretože veková hranica v kategórii senioriek začína už v šestnástich. Preto s gymnastikou začínajú dievčatá veľmi skoro a ešte v predškolskom veku môžu dosahovať výrazné úspechy. Dievčatá trénujú štyrikrát do týždňa po tri hodiny a aj náročnosť tréningov závisí od kategórie,“ opisuje činnosť klubu trénerka a zároveň rozhodkyňa Jana Müllerová. „Na súťažiach sa hodnotia prvky náročnosti, čiže skoky, obraty, rovnováhy a tanečné kroky, ďalej prevedenie, v čom je zahrnuté hlavne správne držanie tela. O celkovom výsledku rozhoduje desať rozhodkýň. Víťazstvo v modernej gymnastike je založené na technických možnostiach, emocionálnom vyzretí gymnastky a jej pripravenosti po technickej, psychickej a taktickej stránke,“ pokračuje Müllerová.

V bardejovskom klube pôsobia tri trénerky, medzi nimi aj jedna z krajiny, ktorá je považovaná za veľmoc v tomto športe, Ukrajinka Anastasia Sakal, ktorá študuje telesnú výchovu v Prešove. „S klubom som sa prvýkrát stretla na jednej zo súťaži, kde ma oslovili a spýtali sa ma, či by som nechcela pomôcť ako trénerka. Súhlasila som a naša spolupráca funguje až doteraz. U dievčat je vidieť veľký potenciál a po ukončení vysokej školy chcem naďalej pokračovať s prácou s deťmi tu na Slovensku,“ hovorí.

Klub sa zúčastňuje aj majstrovstiev Slovenska, kde sa dievčatá dostanú po postupových pohárových súťažiach. Okrem tejto hlavnej sa zapájajú aj do množstva iných súťaží, oddielových, ale aj medzinárodných. V blízkej dobe sa chystá aj za hranice Slovenska, chcú skúsiť Poľsko, Česko, ale aj Chorvátsko a trénerky veria, že tam bude žať úspechy.

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Piťo Gymoš

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre