Ozdoba Jedlinky

Drevené kostolíky patria medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky východného Slovenska. Jeden z nich stojí aj v obci Jedlinka

Východoslovenské drevené kostoly sú drevené stavby sakrálneho charakteru tvoriace osobitnú skupinu v pamiatkovom fonde Slovenska. Do tohto súboru oficiálne patrí pod uvedeným názvom 27 objektov, ktoré sú zapísané medzi národné kultúrne pamiatky. Jedným z nich je aj gréckokatolícky kostol v Jedlinke. Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky pochádza z roku 1763. Je to typický lemkovský (odnož rusínov v Prešovskom kraji a v Poľsku) variant trojdielnych a trojvežových zrubových chrámov rusínsko-ukrajinského regiónu. Tento chrám byzantského obradu pochádza z Poľska a do Jedlinky bol prevezený a poskladaný v roku 1763. Nie je jasné, z akej oblasti presnejšie pochádza a ani koľko rokov tento chrám v Poľsku slúžil. V Jedlinke nahradil zničený predošlý chrám.

Je zasvätený Ochrane Posvätnej Bohorodičky. „Presvätá Bohorodička ochraňuje našu zem. Jej ochrana je štítom proti útokom zlých duchov i proti nešťastiu. Bohorodička je nám pomocou pri našich dobrých skutkoch a v našom kresťanskom živote,“ hlása motto tejto kresťanskej obce.

Zo stavebného hľadiska ide o zrubovú stavbu, ktorá sa skladá z troch častí: predsiene, lode a svätyne. Hlavná veža stĺpikovej konštrukcie je vsadená do predsiene. V jej hornej časti môžeme pozorovať ojedinelé zvukové otvory v tvare trojuholníka. Vo veži sú zavesené tri zvony. Cely chrám je pokrytý štiepaným šindľom a keďže je celý postavený z dreva, je v ňom prísny zákaz používať otvorený oheň aj dym, preto sa počas služieb nepoužíva kadilo. Klasický trojpriestor interiéru je obohatený o predstavené zádverie, z ktorého vedú rebríkové schody do veže s pomerne výraznou zvonovou izbicou. Pôvabné vežičky s trojicou ozdobných krížov, kovanie na dverách či šindľová strecha umocňuje malebnosť a krásu drevenej sakrálnej architektúry. Historické kovanie na maľovaných vstupných dverách pochádza z čias výstavby chrámu. Svätyňu oddeľuje drevená stena, ktorá sa nazýva ikonostas. Najdôležitejšou častou svätyne je oltár – prestol, na ktorom sa sprítomňuje nekrvavá obeta Ježiša Krista. Na oltári je bohostánok na prechovávanie najsvätejšej Eucharistie s ikonou Narodenia Presvätej Bohorodičky zo začiatku 19. storočia. Na ľavej strane svätyne je bočný oltár, žertvenik, so vzácnou ikonou Ochrany Presvätej Bohorodičky z 18. storočia. Zo symbolického hľadiska svätyňa predstavuje nebeské kráľovstvo – nebo a víťaznú cirkev. Pravý ikonostas je dominantou tohto chrámu a považuje sa za jeden z najkrajších a najhodnotnejších rokokových ikonostasov na Slovensku z druhej polovice 18. storočia. Prvý rad ikonostasu tvoria štyri hlavné ikony, od severnej steny: svätý biskup Mikuláš, Bohorodička Hodigitrial, Kristus Učiteľ a patrocinálna ikona Ochrany Presvätej Bohorodičky. Bohatý vyrezávaný dekór pozostávajúci z rastlinných motívov a vinnej révy sa výrazné prejavuje aj na výzdobe ostatných radov ikonostasu a cárskych dverí.

Cárske dvere slúžia pre biskupa, kňaza a v niektorých prípadoch aj pre diakona. Sú na nich výjavy Zvestovania a zobrazenia štyroch evanjelistov, ikony Krista Pantokrátora, Bohorodičky Hodegétrie, sv. Mikuláša a ikona Ochrany Bohorodičky. Ikonostas bol naposledy reštaurovaný v roku 1987.

Interiér dopĺňajú vzácne drevené barokové svietniky a liturgické knihy zo 17. storočia. Z ostatného mobiliára je potrebne všimnúť si mnohé ikony na chóre a po stenách lode chrámu, ktoré by spolu mohli vytvoriť ďalší nádherný ikonostas. Chrám bol naposledy komplexne reštaurovaný v rokoch 2000 a 2001. Aj vďaka tejto rekonštrukcii sa v ňom dodnes môžu sláviť sväté liturgie v cirkevnoslovanskom  jazyku. Chrám v dnešnej dobe patrí prevažne gréckokatolíckej obci a je zapísaný v zozname UNESCO.

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Peter Buben

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre