S peniazmi to vie

Ako človek, ktorý pracuje v bankovníctve, patrí  Branislav Marko medzi najúspešnejších absolventov Obchodnej akadémie v Bardejove

V súčasnosti Marko už jedenásť rokov pracuje v Československej obchodnej banke (ČSOB) ako poradca pre investície. Aj keď je pravda, že počas tejto doby prešiel skoro všetkými postami, nakoniec sa aj tak vrátil ku investíciám. „Hlavnou náplňou mojej práce sú sporenia a investície. Mám to na starosti už päť rokov. Venujem sa klientom, ktorí chcú svoje peniaze výhodne investovať do banky. Samozrejme, že do toho spadajú aj iné produkty banky, ako napríklad stavebné sporenie, termínované vklady, sporiace účty, a tak isto aj poistenia, napríklad životné poistenie. Ale gro mojej práce tvoria podielové fondy,“ približuje náplň práce.

Práca v banke vyžaduje veľkú zodpovednosť a kvalitných zamestnancov. Samozrejme, že dostať sa ku takejto práci nie je jednoduché a človek si musí prejsť cez rôzne situácie. „Keďže som študoval Obchodnú akadémiu v Bardejove, tak už počas štúdia v treťom a štvrtom ročníku sme mali odbornú prax. Ja som si tú svoju vybavil v Slovenskej sporiteľni. Neskôr, po maturite, som si znova podal žiadosť do tejto banky. Po pohovore, ktorý som absolvoval, som bol prijatý a od 4. októbra 1998 som tam začal pracoval na polovičný úväzok. Musel som sa zaškoliť, takže som ešte nemal pridelenú žiadnu funkciu,“ objasňuje cestu k svojej terajšej práci.

Od 1. januára 1999 nastúpil na plný úväzok. Na starosti mal pokladňu, otváranie účtov a vkladné knižky. Vtedy mali samostatné oddelenie iba úvery. Tejto práci sa venoval rok, kým neodišiel na základnú vojenskú službu a krátko po úspešnom absolvovaní  vojenskej služby sa opäť do Slovenskej sporiteľne vrátil. Nastali zmeny a pridelená mu bola aj funkcia všeobecného poradcu. „Moje posty sa zmenili a pridelili mi investície, cenné papiere a zmenky. Popritom som otváral účty a vytváral spotrebné úvery pre klientov. V januári 2006 som z osobných dôvodov v banke podal výpoveď. Naskytla sa mi príležitosť získať nové pracovné miesto na Okresnom súde v Bardejove, a tak som vôbec neváhal a zúčastnil som sa konkurzu, ktorý som vyhral. Tentokrát som začal pracovať na novej pozícii ako technický pracovník, “ spomína na jediné obdobie vo svojom živote, kedy jeho práca nebola priamo spojená s peniazmi. Nakoľko táto práca nesplnila Braňove očakávania, ešte počas skúšobnej doby sa rozhodol podať výpoveď a znova sa vrátiť ku svojmu bývalému zamestnaniu. Žiaľ, do Slovenskej sporiteľne sa už vrátiť nemohol. Chcel však pracovať v bankovom sektore, a preto si dal žiadosti Tatra banky a Československej obchodnej banky, ktorá sa ozvala ako prvá.

„Absolvoval som u nich konkurz a po krátkom čase mi zatelefonovali a oznámili, že som prijatý. Do ČSOB som nastúpil 1. marca 2006 a pracujem tam dodnes v už spomínaj funkcii poradca pre investície. Ak k nám príde klient s požiadavkou, že má nejakú  finančnú hotovosť, ktorú chce výhodne investovať, musíme s ním vypracovať investičný dotazník. Sú v ňom otázky typu či klient už niekedy investoval do banky, či má nejakú vedomosť ohľadom podielových fondov a podobne. Týmto dotazníkom zistíme profil klienta a na základe toho mu odporučíme jeden zo štyroch profilov. Ak sa klient následne rozhodne svoje peniaze investovať, moja práca je úspešná, a to ma v pracovnom živote najviac uspokojuje.“

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Erika Babčáková

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre