Ako ušetriť

„Dobrý projekt dokáže pri rekonštrukcii domu ušetriť majiteľom na teple nemalké finančné prostriedky,“ tvrdí konateľka firmy TERA green Andrea Štefanková

V dôsledku rastu cien energií sa väčšina domácností snaží znížiť svoje prevádzkové náklady. Z celkového množstva spotrebovanej energie sú najvyššie náklady na vykurovanie, no zanedbateľné nie sú ani ostatné položky. Pri dodržiavaní správnych zásad pri vykurovaní, varení, pečení či osvetlení sa môže v domácnosti ušetriť až sedemdesiat percent nákladov za energie. Pomôcť s projektom môžu špecializované firmy. Jednou z nich je aj bardejovská TERA green, ktorá všetko navrhne tak, aby boli splnené požiadavky klienta, čím vie ľudom zvýšiť kvalitu bývania alebo prostredia, v ktorom pracujú. „Aby si to bežný človek dokázal predstaviť, priblížime si to na konkrétnom príklade. Ako vzor si vezmeme rodinný dom, postavený niekde v sedemdesiatych rokoch z materiálov používaných v tej dobe, napríklad tehla alebo kváder, ktorý ma dve poschodia, šesť izieb a vykurujeme ho plynom cez bežné radiátory,“ hovorí  konateľka firmy Andrea Štefanková. „Ak by sme splnili legislatívu platnú od 1. januára 2016, pri takomto dome vieme usporiť približne sedemdesiat až osemdesiat percent energie. To znamená, že na vytvorenie rovnakého tepla by sme potrebovali sedemdesiat percent menej výkonu plynového kotla. Ale to všetko iba v prípade, ak by sme išli do kompletnej obnovy a splnili, že okrem zateplenia objektu budovy a výmeny okien by sme museli riešiť aj výmenu starého kotla za kondenzačný, pretože tie sú omnoho výkonnejšie, ďalej vyregulovať celú vykurovaciu sústavu, vymeniť rozvody kúrenia, riešiť prípravu teplej vody a znížiť teplotný spád výmenou starých liatinových radiátorov za iné tepelné zariadenia. Nebavíme sa len o výmene kotla, ale aj o samotnej distribúcií energií v objekte.“  

Budovy sú z hľadiska svojej energetickej hospodárnosti zatrieďované do energetických tried, čo umožňuje ich vzájomné porovnanie v rámci jednotlivých kategórií budov. Budovou je zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia. V roku 2005 Slovenská republika prijala zákon č. 555 o energetickej hospodárnosti budovy, kde sa ako členský štát Európskej únie zaviazala, že do roku 2020 zníži potrebu energie o 80%. Je logické, že ide o ekológiu. Je to vlastne zníženie spotreby energie, a tým zároveň aj zníženie oxidu uhličitého, čiže emisií vo vzduchu. To znamená, že ak splníme tento zákon, vypustíme do prostredia menej škodlivých látok, pričom zachováme kvalitu bývania či prostredia, v ktorom ľudia pracujú. „Spomínaný zákon nadobudol platnosť v januári 2008. Tým, že sme ho prijali, sme sa, samozrejme, zaviazali ho plniť, a preto sa od roku 2008 vydávajú energetické certifikáty na všetky kolaudované budovy, ale aj budovy, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú. Od 1. januára 2016, čiže po ôsmich rokoch, sa požiadavky na spotrebu energie znížili o 50%,“ pokračuje Antolíková. „Laicky povedané, ak v roku 2015 stačilo zateplenie aj desaťcentimetrovým polystyrénom, od januára 2016 už musí byť minimálne šestnásťcentimetrové. Ak by si niekto pri zateplení bytu zvolil napríklad z finančných dôvodov desaťcentimetrové zateplenie, tak vedome nespĺňa normy.“ 

Ak sa zatepľuje aspoň dvadsaťpäť percent obvodu budovy, je potrebné stavebné povolenie, a tým pádom aj projekt. Ten musí vypracovať osoba, ktorá je na to oprávnená. Takouto oprávnenou osobou je autorizovaný inžinier, alebo ak ide o jednoduchú stavbu, môže to byť aj inžinier s diplomom. Firma TERA green takýchto inžinierov má. 

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Erika Babčáková

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre