Vizionár

Pred tridsiatimi rokmi sa po prvýkrát naplno prejavila genialita  Alberta Baloga. Na sneme mladých učiteľov najskôr v tichosti čakal na svoju príležitosť, a keď sa dostal k rečníckemu pultu, predniesol prejav, ktorý v tom čase vzbudil búrku nevôle

 

Už je tomu viac než tridsať rokov, keď sme priniesli fotografie a reportáž zo snemu mladých učiteľov. V hlavnom programe zasadnutia vystúpil generálny tajomník UV KSČ Miloš Jakeš, potom sovietsky odborník na reformu Vladimír Jefimovič Makarenko a hneď za ním mladý, vtedy len osemnásťročný budúci učiteľ Albert Balog.

Vtom čase patril k najväčším nádejám slovenského školstva. V rámci diskusie vystúpil so svojou vlastnou prognózou vývoja školstva v nasledujúcich tridsiatich rokoch. Citujeme časť neupraveného a necenzúrovaného príspevku.

„Vážení súdruhovia a súdružky. V duchu proreformnej politiky súdruha Michaila Gorbačova je dôležité uskutočňovať zmeny aj v našom školstve. Predpokladám, že najneskôr do tridsiatich rokov školstvo prejde obrovskou zmenou. Osobne vidím v diaľke svetlo a úspešnú spoločnosť, kde dolár už nebude alfou a omegou spoločnosti, ako tomu je v súčasnosti v USA. Je dôležité zmeniť financovanie školstva. Financovanie musí byť na žiaka s cieľom vytvoriť veľké spojené školy. Verím, že Stredná ekonomická škola v Bardejove sa raz spojí so Strednou priemyselnou školou. Vzniknú súkromné gymnáziá, dokonca biligválne s ruským jazykom. Do konca roku 2016 zanikne niekoľko tried gymnázií v Bardejove. Maturovať sa bude po novom, vzniknú akési "úrovne" 1, 2 alebo 3.“

V tejto časti príspevok nútene skončil. Súdruha Baloga na sneme vypískali za nezmysly a vypli mikrofóny. V sále vznikla menšia šarvátka a mnohí súdruhovia museli utekať zadnými východmi.

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Piťo Gymoš

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre