Nábor

Milí žiaci, ak máte záujem o členstvo v rybárskom spolku, vyplňte prihlášku, priložte k tomu potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, potvrdenie o beztrestnosti, potvrdenie o potvrdení o absolvovaní školenia (minimálne 50 kreditov), kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy, potvrdenie o návšteve školy nie staršie ako sedem dní a potvrdenie o uhradení vstupného poplatku  99,-eur a ročného členského poplatku vo výške iba 999,-eur. Poplatok môžete uhradiť aj priamo mne teraz za zvýhodnenú cenu len  899,-eur. Ponuka platí len do konca marca.

 

PRIHLÁŠKA DO HORNOUHORSKÉHO RYBÁRSKEHO SPOLKU (Založený 1856)

Meno:  .....................................................................................................................

Udicu: mám – nemám

Gumáky: nemám záujem – mám záujem (teraz v akcii 100,-eur/pár, vysokokvalitná fínska guma)

Ryby : poznám – nepoznám

Akvárium: mám – nemám – neuznávam chov v zajatí

Mám záujem loviť: Iba v Topli, Hervartove a Dubinnom  – Topľa a Domaša (bonus jazerá pri Marhani) – Všetky jazerá a rieky od Tatier až po Čierne more.

Plávanie:  plávam s kolesom – plávam s rukávnikmi – preplávam k prvej bójke na Domaši – preplávam šírku Domaše – plávať stíham s rybičkami a sem-tam ich aj predbehnem.

 

V  .........................................                                                                    ................................................

                                                                                                                                   Podpis

Pozn.: Nehodiace sa škrtnite.

 

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Piťo Gymoš

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre